Illuceo komt van het werkwoord “Illucere” (verlichten). “Illuceo” staat voor: “ik verlicht”, ofwel geef helderheid en inzicht.

Illuceo is een onafhankelijk adviesbureau dat inzicht geeft in- en oplossingen aanbrengt voor complexe vraagstukken op het raakvlak van business en ICT. Uitgangspunt hierbij is steeds dat de strategie van een bedrijf, de organisatie, processen èn de ICT-voorzieningen in samenhang bekeken en ontwikkeld moeten worden. Illuceo schijnt licht op uw zaak.